Wizja i strategia

ASSA ABLOY jest globalną firmą. Naszą wizją jest bycie światowym liderem i najbardziej skutecznym oraz innowacyjnym dostawcą kompleksowych mechanizmów otwierania drzwi.

Nasz program zrównoważonego rozwoju obejmuje priorytety społeczne i środowiskowe, dzięki którym możemy zmniejszyć nasz wpływ na środowisko i zarządzać możliwościami.

Przykładowe priorytety, które mają zmniejszyć nasz wpływ na środowisko to:

  • Optymalizacja zużycia zasobów i energii
  • Minimalizacja emisji dwutlenku węgla
  • Zmniejszenie zużycia wody i wytwarzania odpadów
  • Rezygnacja z niebezpiecznych substancji chemicznych
  • Poprawa funkcjonalności BHP
  • Poprawa rozwoju działania w łańcuchu dostaw

Przykładowe priorytety, które umożliwiają zarządzanie możliwościami to:

  • Dalszy zrównoważony rozwój naszych produktów
  • Tworzenie produktów, które spełniają potrzeby klientów
  • Stosowanie zrównoważonego rozwoju do napędzania innowacyjności

W 2015 roku nastąpił ważny postęp w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, rozszerzenia zakresu dostawców w naszym „Audycie zrównoważonego rozwoju dostawców“ oraz wycofywania substancji niebezpiecznych. Procedury utrzymania jakości i zarządzania wpływem na środowisko, ustanowione w 2010 roku, okazały się skuteczne, dowodem czego jest 327 nowych jednostek uwzględnionych w procesie sprawozdawczym Grupy.