Innowacyjność

Nowatorskie podejście jest podstawą przyszłego wzrostu. Jako światowy lider w dziedzinie mechanizmów otwierania drzwi, ASSA ABLOY chce więc osiągnąć największą innowacyjność.

Innowacyjność jest częścią środowiska i historii ASSA ABLOY. Od 2005 roku  zwiększyliśmy nasze inwestycje w prace badawczo-rozwojowe o 130 procent. Do 1400 osób wzrosła także liczba projektantów produktów. Sprzedaż produktów wprowadzonych na rynek w ostatnich trzech latach wynosi prawie 30 procent całkowitej sprzedaży, podczas gdy sprzedaż produktów elektromechanicznych, włącznie z automatyczną obsługą wejść i wjazdów, wzrosła od 2000 roku z 20 do 49 procent.