Deklaracje środowiskowe produktów (EPD) i budynki zielone

Od 2008 roku ASSA ABLOY jest liderem w dziedzinie bardziej przejrzystego i zrównoważonego globalnego przemysłu, biorąc udział w programie EPD.

Deklaracje środowiskowe produktu to odwzorowanie śladu środowiskowego produktu w oparciu o szczegółową ocenę cyklu życia (Lifecycle Assessment), zweryfikowaną przez akredytowaną i niezależną stronę trzecią.

Nie gwarantują, że produkt jest energooszczędny lub zrównoważony, ale pozwalją użytkownikowi dokonać świadomego wyboru takiego a nie innego rozwiązania. 

Fakty na temat EPD

ASSA ABLOY jest liderem - podmioty wchodzące w skład Grupy, od 2008 roku, otrzymały ponad 250 deklaracji środowiskowych

Deklaracje środowiskowe produktów oparte są na międzynarodowych standardach ISO14025 oraz EN15804

Produkty z deklaracją EPD są zdecydowanie bardziej wartościowe

Najważniejsze zalety produktów z certyfikatem EPD

Dzięki nim budynek ma większe szanse otrzymać certyfikat BREEM lub LEED

Pozwalają klientom podejmować świadome decyzje, dzięki informowaniu ich o tym, co znjaduje się w naszych produktach

Pomagają redukować wpływ budynków na środowisko 

Prognozuje się, że do końca 2018 roku, na całym świecie, ponad 60% projektów będzie przewidywało stworzenie budynków zielonych. 

Wykazano, że zielone budynki pozwalają zaoszczędzić pieniądze dzięki mniejszemu zużyciu energii i wody, biorąc pod uwagę długoterminowe koszty eksploatacji i konserwacji.