Certyfikat FSC®

ASSA ABLOY Mercor Doors w ramach swojej działalności zwraca uwagę na przestrzeganie obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska. Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że w bieżącym roku, firma uzyskała certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council®), który jest pierwszym i obecnie najbardziej rozpoznawalnym globalnie system certyfikacji lasów i produktów drzewnych.

Certyfikat FSC® gwarantuje, że las certyfikowany zarządzany jest według zasad prawidłowej gospodarki leśnej.

Oznacza to, że w lasach z certyfikatem FSC® między innymi:

  • unika się stosowania pestycydów,
  • zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu,
  • ochrania się rzadkie gatunki fauny i flory,
  • dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych
  • nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie,
  • chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych.

Nabywając produkty ASSA ABLOY Mercor Doors, dajemy Państwu gwarancję, że materiały wykorzystywane w produkcji oferowanych drzwi pochodzą z lasów prowadzonych zgodnie z najwyższymi wymogami ochrony środowiska oraz przy poszanowaniu praw miejscowej ludności.