Dział Lean

/Other/mercordoorsCOMPL/career/dzialy/Lean%20Metrics%20Reviewed.jpg

W tym dziale tworzymy warunki pracy tak, aby pracownik chciał identyfikować i sukcesywnie eliminować czynności, procesy, postawy, zachowania, które nie mają żadnej wartości dodanej dla klienta. Pomagamy wdrażać kulturę Lean. Nasz dział lean stara się tak pracować, aby grunt w miejscu pracy był właściwy do tego, aby operator, lider linii i brygadzista, prowadząc firmę, „chcieli chcieć”.