Polityka Ochrony Prywatności

ASSA ABLOY zobowiązana jest do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza informacja o zasadach ochrony prywatności opisuje:

 • rodzaje danych osobowych, jakie pozyskujemy od Państwa w związku z tą stroną internetową; 
 • jak i dlaczego wykorzystujemy te informacje; 
 • komu i gdzie je udostępniamy; 
 • jak długo je przechowujemy; 
 • Państwa prawa, w tym sposób, w jaki mogą się Państwo z nami kontaktować w razie dodatkowych pytań o przetwarzanie Państwa danych osobowych; 
 • w jaki sposób możemy zmienić niniejszą informację.

ASSA ABLOY Mercor Doors. firma zarejestrowana w Polsce - NIP: 527-269-19-95, REGON 146613229, z siedzibą na Arkońska 6, 80-387 Gdańsk jako „administrator danych” jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Dalsze informacje o stosowaniu przez nas plików cookies znajdą Państwo w naszej Polityce Plików Cookie.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy i przechowujemy:

 • Pana/Pani nazwisko, nazwę firmy, adres, adres e-mail i/lub numer telefonu, który podają Państwo, aby otrzymywać od nas informacje.
 • Dane kontaktowe i o dostawach, a także informacje finansowe związane z Państwa zapłatą online za produkty, które sami Państwo podają (a) w ramach danych Państwa konta (jeśli posiadają Państwo konto) i/lub (b) w związku z Państwa zamówieniami albo kupnem produktów na naszej stronie internetowej.
 • Oprócz informacji, które wymieniliśmy, gromadzimy Twój adres IP, aby służyć Ci pomocą z treściami geograficznymi i w celach personalizacji.

Jak i dlaczego będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?

Jaka jest podstawa prawna takiego przetwarzania?

Aby udzielić Państwu informacji żądanych za pośrednictwem strony internetowej.

Ten sposób wykorzystania Państwa danych osobowych jest nam potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie.

Aby utworzyć i zarządzać Państwa kontem, na przykład wysyłając Państwu przypomnienia hasła albo powiadomienia o zmianach danych Państwa konta.

Ten sposób wykorzystania Państwa danych osobowych jest nam potrzebny w celu udostępnienia Państwu konta internetowego.

Aby pozwolić Państwu na wykorzystanie konta mediów społecznościowych w celu założenia i uzyskania dostępu do konta.

Ten sposób wykorzystania Państwa danych osobowych jest nam potrzebny w celu udostępnienia Państwu konta internetowego za pośrednictwem Państwa konta w mediach społecznościowych.

Aby zrealizować Państwa zamówienie, jeśli dokonali Państwo zakupu na tej stronie internetowej, aby skontaktować się z Państwem w sprawie sprzedaży oraz w ramach naszych procedur regulujących relacje z klientem.

Ten sposób wykorzystania Państwa danych osobowych jest nam potrzebny w celu wykonania naszych obowiązków umownych, jeśli złożyli Państwo zamówienie na tej stronie internetowej.

Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa płatności oraz bezpieczeństwo naszej strony internetowej.

W naszym uzasadnionym interesie leży przetwarzanie danych osobowych, aby zapewnić bezpieczeństwo płatności naszych klientów, zapobiec oszustwom i chronić naszą stronę internetową przed cyberatakami.

Aby przeprowadzić analizę statystyczną odwiedzin naszej strony internetowej w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania ze strony i wprowadzania poprawek.

W naszym uzasadnionym interesie leży badanie tych informacji w celu zrozumienia, w jaki sposób korzysta się z naszej strony, zarządzania nią i ulepszania. Ponieważ nie będziemy przetwarzać danych szczególnie chronionych, a przetwarzanie ma charakter ograniczony, doszliśmy do wniosku, że w naszym uzasadnionym interesie leży prowadzenie analizy, a ulepszeniom przysługuje pierwszeństwo przed Państwa interesami związanymi z prywatnością.

Aby lepiej zrozumieć Państwa interesy i preferencje, aby zapewnić Państwu doświadczenia dostosowane do tych interesów i preferencji, na przykład przy użyciu analizy behawioralnej i automatyzacji marketingu.

W naszym uzasadnionym interesie leży badanie preferencji, które wyprowadzamy z Państwa haseł w wyszukiwarce i zakupów. Umożliwia nam to personalizację Państwa doświadczeń użytkownika, w tym materiałów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Państwa wyborami rynkowymi (patrz poniżej).

Aby wysyłać Państwu wiadomości o odnośnych produktach lub usługach, którymi mogą być Państwo zainteresowani, zgodnie z Państwa preferencjami rynkowymi.

Będziemy przesyłać Państwu materiały marketingowe tylko w przypadku udzielenia przez Państwa zgody.

Aby zaoferować Państwu kierowane narzędzia sprzedaży, które pomogą Państwu dokonać wyboru właściwego produktu albo usługi.

Ten sposób wykorzystania Państwa danych osobowych jest nam potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie.

Aby spełnić wymogi prawne, którym podlegamy, takie jak obowiązki podatkowe lub finansowo-sprawozdawcze.

Ten sposób wykorzystania Państwa danych osobowych jest nam potrzebny do wypełniania naszych obowiązków prawnych.

Komu i dokąd przekazywane są Państwa dane osobowe?

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe w celach określonych powyżej:
 • Organizacjom Grupy ASSA ABLOY, w tym naszym markom wymienionym tutaj, sprzedającym i wspierającym nasze rozwiązania w Twoim kraju, gdy zarejestrujesz się w celu konsultacji eksperta lub poprosisz nas o informacje
 • Do stron trzecich, które świadczą usługi związane z niniejszą witryną lub jej funkcjami, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług:   

                   > Dostawcy IT, który hostuje, rozwija i oferuje wsparcie dla tej strony internetowej zlokalizowanego w Indiach   

                   > Dostawcy usług Digital Analytics zapewniającemu nam narzędzia, które pomagają nam poprawić jakość korzystania z naszej witryny zlokalizowanego w USA

 • Kiedy wymaga tego prawo; i / lub
 • Nabywcy lub potencjalnemu przyszłemu nabywcy naszego przedsiębiorstwa.

Niektórzy odbiorcy mają siedzibę w następujących państwach spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Ponieważ w niektórych Państwach obowiązuje niższy poziom ochrony niż w granicach UE/EOG, przekazując dane osobowe do państw spoza UE/EOG, posługujemy się standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, aby zapewnić dostateczny poziom ochrony Państwa danych osobowych. Owe standardowe klauzule umowne dostępne są pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl.

Podejmujemy działania w celu ochrony wszelkich danych osobowych przekazywanych osobom trzecim albo do innych państw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych, jak wskazano powyżej.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez okres konieczny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone, zgodnie z naszym wewnętrznym harmonogramem przechowywania zapisów. Oznacza to, że usuwamy Państwa dane osobowe, gdy nie są już potrzebne do obsługi żądania lub zamówienia albo zarządzania Państwa kontem lub naszą relacją z klientem. Statystyki, które zostały zanonimizowane mogą być przechowywane dłużej.

Państwa prawa

W związku z Państwa danymi osobowymi, którymi dysponujemy, mają Państwo prawo:

 • Żądania kopii Państwa danych osobowych z naszych zasobów;
 • Żądania, abyśmy poprawili albo usunęli Państwa dane osobowe (choć może to oznaczać, że nie będziemy już mogli obsłużyć żądań lub zamówień albo że Państwa konto zostanie zamknięte);
 • Żądania, byśmy przestali przetwarzać Państwa dane osobowe (na przykład jeśli chodzi o wykorzystanie tych danych w celach ulepszania naszej strony internetowej), albo ograniczyli nasz sposób ich wykorzystania (na przykład, jeśli uważają Państwo, że dane są niepoprawne);
 • Żądania danych osobowych wykorzystywanych do udzielenia Państwu żądanych informacji, obsługi zamówienia albo zarządzania Państwa kontem lub naszą relacją z klientem w formacie czytelnym dla maszyn, które mogą Państwo przekazać innemu administratorowi danych;
 • Wycofania w każdym czasie Państwa zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

Możemy nie przyjąć żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli są nam potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego lub w związku z roszczeniem prawnym.

Żądania związane z wykonywaniem Państwa praw należy kierować do mercordoors@assaabloy.com

Jeżeli mają Państwo skargę związaną z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo zgłoszenia jej do GIODO (Generalny Inspektor Danych Osobowych) na adres https://giodo.gov.pl/ albo organu nadzorczego miejsca Państwa zamieszkania lub pracy, jeśli jest inny zgodnie z europejską listą ec.europa.eu.

W jaki sposób możemy zmienić niniejszą informację o zasadach ochrony prywatności?

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą informację o zasadach ochrony prywatności w związku ze zmianami wymogów prawnych, regulacyjnych lub operacyjnych. Zawiadomimy Państwa o wszelkich tego rodzaju zmianach (oraz dacie ich wejścia w życie). Dalsze korzystanie przez Państwa z tej strony internetowej po wprowadzeniu takich aktualizacji będzie stanowiło zgodę na owe zmiany. Jeżeli nie akceptują Państwo jakichkolwiek aktualizacji niniejszej informacji o zasadach ochrony prywatności, powinni Państwo przestać korzystać z tej strony.