General Data Protection Regulation (GDPR)

ASSA ABLOY zobowiązuje się działać zgodnie z przepisami dotyczącymi danych na całym świecie w różnych dywizjach. Ogólne rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych ("GDPR") wymaga od nas przestrzegania zasad uczciwości, odpowiedzialności i przejrzystości w zakresie przetwarzania danych osobowych.

ASSA ABLOY ma skoncentrowane, strukturalne i systemowe podejście do ochrony danych i prywatności. Nasz globalnie działający program zgodności z przepisami ASSA ABLOY został opracowany w celu ochrony integralności danych osobowych naszych pracowników, klientów i partnerów na całym świecie. ASSA ABLOY posiada dedykowane zasoby w całej Grupie, których celem jest ciągłe przestrzeganie przepisów dotyczących danych na całym świecie, w tym GDPR.

Zabezpieczamy dane osobowe za pomocą sprzętu działającego zgodnie z uznanymi standardami bezpieczeństwa. W przypadkach, w których prawa jednostek są zagrożone, przeprowadzamy oceny wpływu zgodnie z naszą standardową metodologią.

Zdajemy sobie sprawę, że przepisy dotyczące danych nieustannie ewoluują. ASSA ABLOY zainwestował znaczne środki w podnoszenie świadomości i wdrażanie szkoleń w odniesieniu do programu ochrony danych. Nieustannie monitorujemy rozwój ochrony danych, aby zapewnić, że nasze zasady, procesy i procedury są odpowiednie i adekwatne.

Dążymy do zapewnienia dobrego zarządzania danymi i inwestujemy w zaufanie i bezpieczeństwo danych w perspektywie długoterminowej.

Aby dowiedzieć się więcej na temat ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, sprawdź oficjalne oświadczenia Unii Europejskiej dotyczące GDPR.