Centrum Spotkania Kultur

Historia CSK sięga lat 60-tych XX wieku, kiedy to powstała idea budowy nowego gmachu teatralnego w Lublinie. Obiekt miał być jednym z największych budynków widowiskowych w Europie i miał stanowić centrum administracyjno-kulturalne oraz ostoję sztuki w tworzonym„drugim zagłębiu węglowym”. Niestety kolejne lata pogłębiającego się kryzysu nie pozwoliły zakończyć realizacji terminowo. Dopiero pod koniec 2012 roku przystąpiono do rozbiórki nieużytkowej części gmachu, by w jej miejscu zbudować Centrum Spotkania Kultur.

W budynku znajdujesię wielofunkcyjna sala widowiskowa na 1000 osób, sala kinowa na 170 osób oraz sala kameralna na 200 osób, zaprojektowane i wykonane zgodnie z aktualnymi wysokimi standardami. Drzwi stalowe ALPE zastosowane w obiekcie dzięki prostym wykończeniom i minimalistycznej formie idealnie korespondują w wystrojem wnętrz. Dodatkowo,uzupełnienie skrzydeł drzwiowych blendami wizualnie je podwyższa. W obiekcie, ze względu na zróżnicowane funkcje pomieszczeń, konieczne było wprowadzenie podziału na kilka stref pożarowych, dlatego też w budynku znalazły się również przeciwpożarowe bramy ASSA ABLOY Mercor Doors.