Edukacja

/global/scaled/2000x1001x0x334x1020x510/Other-mercordoorsCOMPL-solutions and references-Biblioteka Warszawa (19).jpg

Zintegrowane rozwiązania dla obiektów edukacyjnych

Bezpieczne środowisko edukacyjne wymaga inteligentnych, dyskretnych i skutecznych rozwiązań.

Zapewnienie wygodnego środowiska do nauki i życia studentom oraz pracownikom ma dla szkół i uniwersytetów podstawowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa.  

Ze względu na złożoność tego typu obiektów, rozwiązania w zakresie otwierania drzwi dla sektora edukacyjnego muszą być elastyczne, żeby odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby uczniów, studentów i nauczycieli.

Otwartość jest najważniejszym elementem, niemniej dostęp do poszczególnych pomieszczeń musi być monitorowany i ograniczany w określonych porach.

Od głównych wejść do budynków mieszkalnych i sal wykładowych, aż do obiektów sportowych i akademików - wybrane rozwiązania, systemy dróg ewakuacyjnych oraz zamki muszą funkcjonować jako całość, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i ochronę przed włamaniami, kradzieżami i wandalizmem.