Przeciwpożarowe bramy przesuwne

Przeciwpożarowe bramy przesuwne TLB są stosowane głównie w centrach handlowych, garażach wielopoziomowych, halach magazynowych oraz innych obiektach przemysłowych.

Charakterystyka bramprzeciwpożarowych:

  • jedno- lub dwuskrzydłowe oraz jako wielosegmentowe (teleskopowe) także jedno- i dwuskrzydłowe
  • maksymalne wymiary bram wystarczające dla realizacji potrzeb stawianych przez wymagających inwestorów i projektantów
  • możliwość wyposażenia dodatkowo w drzwi przejściowe typu ALPE
  • w bramach jednoskrzydłowych stosowany nowatorski sposób rozwiązania układu prowadzenia bramy z zastosowaniem elektromagnetycznego regulatora prędkości zamykania, gwarantujący wieloletnią niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania bram przesuwnych

Klasa odporności ogniowej:

  • TLB EI 60: EI2 60
  • TLB EI 120: EI2 120

Materiał:

Panele składające się na skrzydło bramy wykonane są z blachy stalowej, standardowo powlekanej folią zabezpieczającą przed uszkodzeniami podczas transportu i montażu.

Kolory bram przeciwpożarowcyh:

Bramy przeciwpożarowe są malowane na dowolny kolor z palety RAL. Możliwość malowania bram farbą strukturalną.

Dodatkowe informacje:

Bramy przesuwne z reguły wykonane są jako stale otwarte, zamykane tylko w czasie pożaru pod wpływem działania przeciwwagi. W pozycji otwartej bramę utrzymuje trzymacz elektromagnetyczny podłączony do instalacji alarmu pożarowego. Istnieje możliwość wyposażenia bram w napędy elektryczne, które automatycznie otwierają i zamykają bramę w czasie normalnej jej eksploatacji. Aby ułatwić komunikację pieszych np. w halach produkcyjnych, można wbudować w bramę stalowe drzwi przeciwpożarowe typu ALPE. Bramę przesuwną można zabudować w taki sposób, aby była jak najmniej widoczna dla użytkowników obiektu.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7388/2014 + Aneks nr 1
Przeciwpożarowe stalowe bramy przesuwne i rozsuwane TLB 

Certyfikat Zgodności ITB-2275/W
Przeciwpożarowe stalowe bramy przesuwne i rozsuwane TLB

Aprobata Techniczna AT-15-9385/2014
Przeciwpożarowe stalowe bramy przesuwne TLB ECO

Certyfikat Zgodności ITB-2339/W
Przeciwpożarowe stalowe bramy przesuwne TLB ECO