Oddzielenia przeciwpożarowe – rozmieszczenie w budynku

/global/scaled/4500x2244x0x441x760x-1/Other-mercordoorsCOMPL-news,blog-filharmonia szczecin.jpg

Zastosowanie oddzieleń przeciwpożarowych nie jest dobrą wolą projektanta czy architekta, ale obowiązkiem nałożonym przez prawo. Budynek zostanie dopuszczony do użytku tylko wtedy, gdy będzie spełniał wszystkie wymogi. Nowoczesne oddzielenia przeciwpożarowe zapewniają zarówno bezpieczeństwo, jak i estetyczny design, dostosowany do potrzeb każdego obiektu i każdego wnętrza.

Funkcja oddzieleń przeciwpożarowych

Oddzielenie przeciwpożarowe to zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się ognia wewnątrz budynku. Celem oddzieleń przeciwpożarowych – w zależności od ich rodzaju – jest nie tylko powstrzymanie ognia od zajęcia następnych pomieszczeń, ale również zabezpieczenie przed wysoką temperaturą i ochrona przed szkodliwymi oparami, które to właśnie są najczęstszą przyczyną zgonów w trakcie pożaru. O tym jak długo drzwi przeciwpożarowe zachowają swoje właściwości mówią odpowiednie współczynniki. Podstawową wartością jest klasa odporności EI. Może ona wynosić kolejno EI 30, EI 60 lub EI 120. Wartości cyfrowe oznaczają liczbę minut, w ciągu których oddzielenia zachowają swoje właściwości. Litera „E” oznacza szczelność ogniową, natomiast litera„I” wyraża izolacyjność ogniową. Szczegółowe omówienie zagadnienia związanego z ochroną przeciwpożarową można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rodzaje oddzieleń przeciwpożarowych

Elementami oddzieleń przeciwpożarowych są stropy i ściany, które dzięki swojej specjalnej konstrukcji oraz użytym materiałom, chronią przed rozprzestrzenianiem się ognia. Do oddzieleń należą również przeciwpożarowe drzwi stalowe, przeciwpożarowe drzwi drewniane, przeciwpożarowe drzwi profilowe, a także bramy i kurtyny przeciwpożarowe. Pewnym zaskoczeniem dla laików może być fakt, że przed niszczycielskim działaniem ognia chronić mogą drzwi wykonane z drewna. Jest to rozwiązanie bardzo bezpieczne, ale również niezwykle estetyczne. Estetyka właśnie jest właśnie kwestią, którą współcześnie często porusza się mówiąc o oddzieleniach przeciwpożarowych. Producenci bardzo często dostarczają swoim klientom produkty które w przypadku wybuchu pożaru będą w stanie ochronić ich życie, a na co dzień będą świetnie komponowały się z wystrojem wnętrza.

Rozmieszczenie oddzieleń przeciwpożarowych

Usytuowanie oddzieleń przeciwpożarowych w budynku nie może być kwestią przypadku. Tylko dzięki odpowiedniemu ich rozplanowaniu, będą w stanie odpowiednio pełnić swoją podstawową funkcję związaną z ochroną życia i zdrowia podczas wybuchu pożaru. Rozmieszczeniem oddzieleń przeciwpożarowych zajmuje się rzeczoznawca budowlany. Każdy budynek jest rozpatrywany pod tym kątem indywidualnie. Niemniej jednak oczywiste jest, że oddzielenia przeciwpożarowe muszą znaleźć się w pomieszczeniach potencjalnie niebezpiecznych, takich jak na przykład kotłownia czy składzik na odpady. Wynika to z faktu, że w pomieszczeniach tych występuje podwyższone ryzyka pożaru. Kiedy dojdzie do zajęcia ogniem takiego pomieszczenia, dzięki drzwiom przeciwpożarowym, możliwe będzie zatrzymanie rozprzestrzeniania się niszczycielskiego żywiołu, a tym samym zminimalizowanie zagrożenia i strat.

Drzwi przeciwpożarowe często stosowane są także jako drzwi wejściowe do mieszkań czy do pokojów w hotelach. Z kolei w centrach handlowych, garażach wielopoziomowych, halach magazynowych oraz obiektach przemysłowych, powszechne jest stosowanie bram przesuwnych lub rolowanych. Ich zadaniem jest wydzielenie stref pożarowych.

Odpowiednie rozmieszczenie i jakość

Oddzielenia przeciwpożarowe pełnią bardzo ważną funkcję w każdym budynku. W związku z tym nie wolno ani ich rozmieszczenia, ani jakości, dobierać w przypadkowy sposób. Od tych czynników zależy bowiem bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników i gości, którzy przebywają w danym obiekcie. Producenci oddzieleń przeciwpożarowych często będą w stanie zaproponować swoim  klientom rozwiązania, które w pełni spełnią ich indywidualne potrzeby oraz wymagania, a także dadzą stuprocentową gwarancję bezpieczeństwa.