Ewakuacja budynku – jaką rolę odgrywają drzwi ppoż podczas pożaru?

/global/scaled/2078x907x17x0x1000x435/Other-mercordoorsCOMPL-news,blog-Fotolia_panic.jpg

Do pożaru może dojść w każdym momencie, niezależnie od starań osób odpowiadających za stan budynku czy jego ochronę. Dotyczy to przede wszystkim budynków użyteczności publicznej, w których codziennie znajduje się wiele osób. Duża liczba użytkowników tymczasowych i ogromna rotacja (zwłaszcza w przypadku wydarzeń masowych organizowanych w budynkach lub w punktach komunikacyjnych) utrudniają wykrycie i zneutralizowanie zagrożeń. Podczas pożaru ogromną rolę odgrywają nie tylko czujniki, które jako pierwsze zasygnalizują niepokojące zdarzenie, ale także inne elementy systemu ochrony przeciwpożarowej. Jednym z nich są drzwi ppoż, które powinny spełniać niezbędne wymagania techniczne.

Drzwi ppoż gwarancją szybkiej ewakuacji

Odpowiednio dobrane i właściwie zamontowane drzwi ppoż, spełniające wszystkie wymagania techniczne, umożliwiają przeprowadzenie szybkiej ewakuacji. To dzięki nim osoby znajdujące się wewnątrz budynku mogą opuścić niebezpieczny teren i znaleźć się na drodze ewakuacyjnej szybciej, niż miałoby to miejsce w przypadku zwykłych drzwi . Chodzi między innymi o wymagania dotyczące odpowiedniej szerokości drzwi, a także skrzydeł, które po całkowitym otwarciu nie mogą zmniejszać szerokości drogi ewakuacyjnej – jeśli wymagania są spełnione, ułatwia to ewakuację.

Zasadniczą funkcją drzwi ppoż jest jednak wydzielenie dwóch stref – bezpiecznej i tej, na której może rozprzestrzeniać się ogień. Ogromną rolę pełni system SAP, czyli system sygnalizacji alarmowej pożarowej. Drzwi przeciwpożarowe powinny być do niego podłączone, dzięki czemu w przypadku pożaru sygnał będzie mógł dotrzeć do trzymaczy,  które umożliwią zamknięcie się drzwi. W ten sposób niebezpieczna strefa zajęta przez ogień zostaje odgrodzona od reszty pomieszczeń i możliwa jest ewakuacja osób znajdujących się w budynku.

Drzwi przeciwpożarowe: najważniejsze wymagania techniczne

Drzwi ppoż muszą spełniać szereg wymagań . Dotyczą one między innymi ich wielkości, która zależy od tego ile osób w przypadku zagrożenia będzie ewakuowanych danymi drzwiami.  Jeśli szacunki przewidują 300 osób i więcej, drzwi powinny być wyposażone w dźwignię antypaniczną. Umożliwia ona otworzenie drzwi poprzez nacisk ręką, a w razie potrzeby – także przez nacisk całym ciałem. Niepotrzebne są wtedy klucze czy karty dostępu, a ewakuacja przebiega szybko i sprawnie. To samo ma miejsce w przypadku pomieszczeń, w których przebywają dzieci. W innych przypadkach, jeśli nie zostanie wydane inne zarządzenie, stosuje się raczej okucia antypaniczne. Natomiast w przypadku kiedy drzwi zostaną wyposażone w klamkę,  musi być to bezpieczna klamka U-form.

Drzwi przeciwpożarowe znajdujące się na drodze ewakuacyjnej nie mogą być obrotowe i podnoszone. Możliwy jest natomiast montaż drzwi rozsuwanych, ale tylko jeśli spełniają określone wymogi konstrukcyjne. Powinny móc być otwierane zarówno automatycznie, jak i ręcznie, bez możliwości ich blokowania. Dodatkowo, w momencie zasygnalizowania wybuchu pożaru, powinny samoczynnie się rozsunąć i pozostać w pozycji otwartej, aby umożliwić swobodną ewakuację.

To nie jedyne wymagania. Określone są również normy dotyczące klas ogniowych – mogą wahać się w przedziale od EI 30 do EI 120.  Przyjmuje się, że odporność ogniowa drzwi ppoż jest równa połowie odporności ogniowej ściany, w której są one zamontowane.

Skuteczna ewakuacja, a dostęp do drzwi ppoż

Często zdarza się, że drzwi przeciwpożarowe znajdują się na klatkach schodowych. Istotną kwestią w tym przypadku jest stosowana tam kontrola dostępu, która ma za zadanie ograniczyć dostęp do budynku osobom nieupoważnionym. Drzwi z kontrolą dostępu zawsze pozostają zamknięte, a więc problem należy rozwiązać tak, by w przypadku zagrożenia możliwa była szybka i bezproblemowa ewakuacja. W tym celu zaleca się unikanie elektrozaczepów awersyjnych, bo uniemożliwiają one przeprowadzenie skutecznej ewakuacji. Montowane za to są elektrozaczepy rewersyjne, które powinny znajdować się powyżej zamka głównego i które odblokowują się w przypadku odcięcia prądu.

Uwaga: drzwi ppoż nie mogą być wyposażone w części, które nie współgrają z elementami przeciwpożarowymi. Należy także pamiętać, że drzwi ppoż nie mogą być zastawione i powinny się otwierać w kierunku zamierzonej ewakuacji.