Drzwi dymoszczelne a przeciwpożarowe – najważniejsze podobieństwa i różnice

/Other/mercordoorsCOMPL/News%20photos/lublin.jpg

Każdy nowopowstający budynek musi obecnie być wyposażony w odpowiednie elementy, które w przypadku wystąpienia zagrożenia, osobom przebywającym w środku zagwarantują bezpieczeństwo. Jedną z najważniejszych kwestii są zabezpieczenia przeciwpożarowe, a wśród nich – oddzielenia przeciwpożarowe. Na rynku dostępnych jest wiele oddzieleń przeciwpożarowych, które zapewniają użytkownikom budynków ochronę przez niszczycielskim działaniem ognia. Istnieją jednak także oddzielenia, które oprócz tej funkcji spełniają jeszcze jedną – chronią przed dymem, który jest najczęstszą przyczyną zgonów podczas pożarów.

Czym drzwi dymoszczelne różnią się od drzwi przeciwpożarowych?

Podstawowym zadaniem drzwi dymoszczelnych jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się dymu, który może być równie niebezpieczny, co sam ogień . Jest to groźne zwłaszcza wtedy, gdy dymienie jest bardzo intensywne lub palą się tworzywa sztuczne, które pod wpływem wysokiej temperatury wydzielają szkodliwe opary. Do poważnego zatrucia lub nawet śmierci może dojść w takich warunkach w ciągu zaledwie kilku minut. W związku z tym, drzwi dymoszczelne nie mogą być wyposażone w żadnego rodzaju kratki lub tuleje wentylacyjne. Nie mogą również posiadać żadnych podcięć, które umożliwiałyby swobodną cyrkulację powietrza. Jest to zasadnicza różnica dzieląca je od drzwi przeciwpożarowych, które mogą być wyposażone we wspomniane elementy.

Wspólne elementy drzwi dymoszczelnych oraz drzwi przeciwpożarowych

Pomimo istotnej różnicy wskazanej powyżej, warto pamiętać o tym, że drzwi dymoszczelne i drzwi przeciwpożarowe są pod wieloma względami do siebie podobne. Przede wszystkim oba typy muszą być wyposażone w certyfikowany samozamykacz oraz zamek zapadkowo-ryglowy. Zadaniem samozamykacza jest szczelne zamknięcie drzwi, a zamka - ich dodatkowe usztywnienie, dzięki któremu drzwi nie uchylą się nawet pod dużym naporem. Warto zaznaczyć, że nie każde drzwi dymoszczelne są jednocześnie drzwiami przeciwpożarowymi, tak samo jak nie każde drzwi przeciwpożarowe są drzwiami dymoszczelnymi. Istnieje jednak możliwość wyboru takiego produktu, który łączy w sobie obydwie te właściwości.

Drzwi dymoszczelne i przeciwpożarowe w jednym

Niektórzy producenci posiadają w swojej ofercie drzwi, które łączą w sobie dwa rodzaje ochrony – od dymu oraz od ognia. Przykład takiej oferty można znaleźć między innymi pod tym linkiem - https://www.mercordoors.com/pl/site/mercordoors/produkty/przeciwpozarowe-drzwi-stalowe/. Standardowe drzwi stalowe na specjalne zamówienie klienta mogą zostać wykonane także w wersji dymoszczelnej. Wówczas oprócz odporności ogniowej EI, zapewniają one również ochronę dymną w klasie Sm oraz Sa. Klasa dymoszczelności Sm oznacza, że maksymalna prędkość przepływu dymu przez drzwi wynosi 20m3/h dla drzwi jednoskrzydłowych oraz 30m3/h dla drzwi dwuskrzydłowych. Przepływ na takim poziomie powinien zostać utrzymany do momentu, w którym temperatura nie przekroczy 200 stopni Celsjusza, a ciśnienie 50 Paskali. Natomiast klasa dymoszczelności Sa informuje, że maksymalny przepływ dymu może wynosić 3m3/h dla jednego metra bieżącego szczeliny pomiędzy ruchomymi, a stałymi elementami drzwi. Taka sytuacja będzie miała miejsce jeśli ciśnienie nie przekroczy 25 Paskali.

System klasyfikacji odporności ogniowej sformułowany jest w oparciu o wymagania funkcjonalne. Właściwości przeciwpożarowe są testowane w pełnowymiarowym piecu, przy zastosowaniu znormalizowanej krzywej pożaru dla przyrostu temperatury w funkcji czasu. W przypadku drzwi klasę odporności ogniowej określa współczynnik EI. Spotkać się można między innymi z drzwiami o odporności ogniowej EI 30, EI 60 lub EI 120. Poszczególne elementy zapisu oznaczają:

  • ·         E – współczynnik wyrażający szczelność ogniową, czyli odporność na przedarcie się płomieni
  • ·         I – współczynnik wyrażający izolacyjność ogniową, czyli odporność na nagrzewanie się
  • ·         30/60/120 – współczynnik wyrażający liczbę minut przez którą drzwi zachowują swoje właściwości przeciwpożarowe.

Dym równie groźny, co pożar

Według statystyk Państwowej Straży Pożarnej, podczas pożarów zatrucie dymem jest tak samo niebezpieczne jak bezpośrednie narażenie na poparzenie płomieniami. Dane pokazują, że wśród ofiar pożarów, liczba osób śmiertelnie zatrutych dymem jest mniej więcej taka sama, jak śmiertelnie poparzonych. Projektując budynek lub realizując projekt budowlany trzeba o tym koniecznie pamiętać – może się bowiem okazać, że montaż samych drzwi przeciwpożarowych będzie niewystarczającym zabezpieczeniem dla osób przebywających w budynku, a ich bezpieczeństwo można znacznie podnieść instalując w odpowiednich miejscach drzwi dymoszczelne lub wybierając drzwi, które będą pełnić jednocześnie funkcję przeciwpożarową i dymoszczelną. To znaczne podniesienie poziom bezpieczeństwa, bez radykalnych zmian w projekcie i dużego podnoszenia kosztów.