Drzwi do zadań specjalnych – wielkogabarytowe drzwi stalowe ppoż

/Other/mercordoorsCOMPL/news,blog/ceue%20-%20poznan.jpg

Mieszkalny, użyteczności publicznej, produkcyjny, magazynowy czy inwentarski – budynek, niezależnie od swojego przeznaczenia, powinien dzielić się na strefy pożarowe. Są to przestrzenie wydzielone i zabezpieczone w taki sposób, by w ustalonym czasie nie dopuścić do rozprzestrzenienia się pożaru. W sytuacji, gdy w miejscu połączenia tych stref pojawia się konieczność zastosowania dużego oddzielenia przeciwpożarowego, dobrym rozwiązaniem może okazać się zastosowanie wielkogabarytowych drzwi stalowych ALPE W.

Strefy pożarowe wymagają zastosowania odpowiednich rozwiązań przeciwpożarowych

Budynki dzielą się na strefy pożarowe, których wielkość uzależniona jest przede wszystkim od ich przeznaczenia i sposobu użytkowania, a także powierzchni i kubatury. W przypadku budynków produkcyjnych i magazynowych, rozmiary strefy pożarowej zależą od gęstości obciążenia ogniowego, zagrożenia wybuchem oraz wysokości budynku i liczby jego kondygnacji. Natomiast w przypadku budynków użyteczności publicznej, poza dwoma ostatnimi parametrami, przy wyznaczaniu stref pożarowych brana jest pod uwagę również tzw. kategoria zagrożenia ludzi, a także wyposażenie w samoczynne urządzenia oddymiające i/lub stałe urządzenia gaśnicze.

Istnienie wydzielonych przestrzeni zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia ewakuację osób znajdujących się w obiekcie, a przy tym pozwala ograniczyć zakres ewentualnych strat materialnych spowodowanych pożarem. Dzięki bogatej ofercie drzwi, bram oraz kurtyn przeciwpożarowych o różnych rozmiarach i właściwościach, rzeczoznawcy budowlani mogą z łatwością dobierać do stref pożarowych takie rozwiązania, które będą dostosowane do specyfiki danego obiektu i jego poszczególnych pomieszczeń.

Wielkogabarytowe drzwi stalowe przeciwpożarowe – gdzie znajdują zastosowanie?

Oddzielenie przeciwpożarowe powstrzymuje ogień od zajęcia kolejnych pomieszczeń, a najczęściej również zabezpiecza przed wysoką temperaturą i szkodliwymi oparami. Przed rozprzestrzenianiem się ognia chronią przede wszystkim stropy i ściany, które muszą mieć odpowiednią nie tylko wytrzymałość na temperaturę i promieniowanie cieplne, ale również dymoszczelność. W miejscach łączenia się stref pożarowych budynku wykorzystywane są natomiast różnego rodzaju przeciwpożarowe drzwi, bramy oraz kurtyny. W przypadku dużych otworów budowlanych, konieczne jest zastosowanie oddzieleń przeciwpożarowych o dużych rozmiarach, czyli na przykład bramy przesuwnej, elastycznej bramy rolowanej, czy wielkogabarytowych drzwi stalowych (bramy rozwieranej).

Bramy rozwierane dedykowane są do stosowania w obiektach produkcyjnych, halach magazynowych oraz centrach handlowych, jako ruchome zamknięcia wewnętrzne oraz zewnętrzne otworów budowlanych. Mogą znaleźć zastosowanie w przypadku otworów o wymiarach powyżej 2500x3000 mm, a nawet dochodzących do 4500x4500 mm. W razie potrzeby, można zamontować w nich drzwi przejściowe ALPE, które ułatwią komunikację pieszą osobom korzystającym z danego pomieszczenia i usprawnią ewentualną ewakuację w sytuacji zagrożenia.

Technologia produkcji i odporność ogniowa przeciwpożarowych drzwi stalowych

Oferowane przez ASSA ABLOY Mercor Doors wielkogabarytowe drzwi stalowe produkowane są przy zastosowaniu unikalnej technologii, polegającej na łączeniu blach skrzydeł poprzez zginanie i nitowanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, odznaczają się wysoką odpornością na korozję, a także idealną płaszczyzną skrzydła drzwi. Do produkcji drzwi wykorzystano tłoczone ocynkowane blachy stalowe o grubości min. 0,75 mm, przy czym na życzenie klienta możliwe jest zastosowanie grubości sięgającej 1,25 mm; wypełnienie ich skrzydeł stanowi zaś pyta gipsowo-kartonowa oraz wełna mineralna. Całkowita grubość skrzydła wynosi 76 mm, a jego waga 40 kg/m2. Drzwi stalowe malowane są proszkowo na dowolny kolor z palety RAL, w standardzie produkowane są z blachy powlekanej w kolorze szarymRAL7035.

Jeśli chodzi zaś o parametry związane z ochroną przeciwpożarową, to odporność ogniowa drzwi wielkogabarytowych wynosi EI260, co oznacza, że tracą one swoje właściwości i przestają pełnić funkcję oddzielającą po 60 minutach od momentu rozpoczęcia pożaru. Na życzenie klienta mogą zostać dodatkowo wyposażone w urządzenie samozamykające, które samoczynnie zamknie otwory w razie wybuchu pożaru.

Pozostałe właściwości drzwi wielkogabarytowych

Wielkogabarytowe drzwi stalowe, poza ognioodpornością, charakteryzują się również dobrą izolacyjnością cieplną i akustyczną, a także wysoką wytrzymałością (4. klasa wytrzymałości mechanicznej). Mogą być przy tym wyposażone w dodatkowe elementy, takie jak zamek antypaniczny, elektrorygiel, osprzęt sygnalizacji alarmu pożaru SAP, czy prostokątne przeszklenia o wymiarach nie większych niż 500x1000 mm. Zastosowanie tych ostatnich nie wpływa negatywnie na właściwości przeciwpożarowe drzwi.