Bramy rozwierane przeciwpożarowe – wydzielanie stref przeciwpożarowych w budynkach

/Other/mercordoorsCOMPL/News%20photos/hipodrom_alpeW.jpg

Wydzielanie stref przeciwpożarowych stanowi obowiązek, który muszą spełnić wszyscy zarządcy budynków użyteczności publicznej. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., które określa jakim warunkom technicznym powinny odpowiadać budynki. Specjalistyczne oddzielenia przeciwpożarowe, posiadające klasę EI cechuje odporność na ogień, która pozwala wydłużyć czas niezbędny do przeprowadzenia ewakuacji, a także stanowi naturalną barierę przeciw rozprzestrzenianiu się płomieni, zanim na miejsce przybędzie zastęp straży pożarnej.

Bramy przeciwpożarowe. Co na ten temat mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury?

Jak czytamy w rozdziale 4 w § 240 (Dz.U.2015.0.1422), w bramach i ścianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdować się drzwi otwierane ręcznie albo w bezpośrednim sąsiedztwie tych bram i ścian powinny być umieszczone i wyraźnie oznakowane drzwi przeznaczone do celów ewakuacji.
W podpunkcie 6. czytamy, że drzwi, bramy i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności powinny być zaopatrzone w urządzenia, zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru. Należy też zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji. Zapis ten stanowi konkretne wytyczne, do których każdy zarządca zobowiązany jest się zastosować.

Bramy rozwierane przeciwpożarowe – charakterystyka

Na samym wstępie warto wspomnieć, że budynek w zależności od powierzchni i kubatury, jest dzielony na kilka stref pożarowych. W miejscu połączenia dwóch stref pożarowych może pojawić się zapotrzebowanie na duże oddzielenie przeciwpożarowe, np. w formie stalowej bramy rozwieranej.

Do wydzielenia dwóch lub więcej stref pożarowych w budynku mogą służyć oddzielenia przeciwpożarowe, takie jak bramy rozwierane ALPE W firmy ASSA ABLOY Mercor Doors. Bramy te  składają się z jednego lub dwóch skrzydeł wykonanych z blachy stalowej. Jest to rozwiązanie sprawdzające się w otworach o wymiarach nawet 4500 x 4500 m. Bramy ALPE W występują w odporności ogniowej EI 60 oraz bez odporności. Brama może zostać zamontowana na trzech rodzajach ościeżnic stalowych: narożnej, obejmującej lub zewnętrznej. Ościeżnica zewnętrzna, ze względu na jej sztywność, jest szczególnie polecana w przypadku, kiedy brama posiada duże wymiary.

W bramach rozwieranych ALPE W możliwy jest montaż przeszklenia lub kratki wentylacyjnej. Kratka ta może posiadać odporność ogniową– zależy to od tego, czy same drzwi cechuje odporność ogniowa. W dużych bramach ALPE W możliwy jest montaż stalowych drzwi przejściowych ALPE, które ułatwią codzienne użytkowanie i umożliwią użytkownikom budynku przejście przez oddzielenie pożarowe. Bramy ALPE W mogą być także dymoszczelne. Oprócz tego mogą osiągnąć izolacyjność akustyczną na poziomie 33 dB, a izolacyjność termiczną na poziomie 1,3 W/m2K. Ramę można pomalować na praktycznie dowolny kolor z palety RAL lub pokryć farbą strukturalną, dając możliwość wkomponowania produktu w projekt budynku. W zależności od konkretnych potrzeb, można ją również bardziej zamaskować, na przykład zabudowując. W zależności od wielkości bramy, widoczne mogą być  połączenia dwóch lub więcej arkuszy blachy stalowej, z których jest ona wykonana.

Obowiązujące przepisy

W styczniu 2018 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa wprowadził zmiany do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie. Dział VI owego rozporządzenia dotyczy bezpieczeństwa pożarowego, m.in. stref pożarowych, dróg ewakuacyjnych oraz wymagań przeciwpożarowych dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozwiązaniem dodatkowym mogą być również drzwi przeciwpożarowe, niezbędne do sprawnej komunikacji pracowników w zakładach produkcyjnych i na magazynach.

Przeciwpożarowe bramy rozwierane ASSA ABLOY Mercor Doors są wykorzystywane w budynkach użyteczności publicznej m.in. w centrach handlowych, garażach wielopoziomowych, halach magazynowych czy obiektach przemysłowych. Głównym ich zadaniem, w przypadku pożaru, jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia w budynku i wydłużenie czasu bezpiecznej ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie. Dzięki bramom rozwieranym strażacy mają większe szanse na przeprowadzenie skutecznej akcji ratunkowej, jeszcze zanim płomienie zaczną trawić elementy konstrukcyjne i rozprzestrzeniać się po wszystkich pomieszczeniach.