Opis działalności

/global/scaled/5100x1814x0x665x1800x640/Other-mercordoorsCOMPL-main-sea.jpg

Spółka ASSA ABLOY Mercor Doors kontynuuje działalność Mercor SA w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych. W grudniu 2013 r. doszło do przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z oddzieleniami przeciwpożarowymi, tzn. struktura organizacyjna wraz z pracownikami, asortyment produktowy oraz know-how zostały przeniesione ze spółki Mercor SA do ASSA ABLOY Mercor Doors.

Spółka jest wiodącym producentem oddzieleń przeciwpożarowych w Polsce. Oferowane produkty są dostosowywane i certyfikowane zgodnie z europejskimi normami, by zapewnić bezpieczeństwo i wygodę ludzi w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.

ASSA ABLOY Mercor Doors oferuje:

  • przeciwpożarowe drzwi stalowe i bez odporności ogniowej,
  • przeciwpożarowe drzwi drewniane,
  • stalowe konstrukcje profilowe,
  • bramy przeciwpożarowe,

które spełniają wymagania bezpieczeństwa i są dopasowane do indywidualnych koncepcji projektowych.

W przypadku świadczenia pełnej usługi Spółka, współpracując z projektantami i wykonawcami budynków, oferuje:

  • pomoc w projektowaniu systemów oddzieleń przeciwpożarowych,
  • produkcję,
  • dostarczenie oraz montaż,
  • serwis.

Większość asortymentu jest wytwarzana wyłącznie na indywidualne zamówienie klienta, który ma możliwość określenia pożądanych parametrów nabywanego produktu z zachowaniem wymaganych standardów bezpieczeństwa i wymagań wynikających z przepisów.

Szczegółowe informacje nt. oferowanych produktów znajdują się w zakładce Produkty.