Misja

/global/scaled/5616x1997x0x1682x1800x640/Other-mercordoorsCOMPL-main-transport.jpg

Strategicznym celem ASSA ABLOY Mercor Doors jest dynamiczny, zrównoważony wzrost działalności prowadzonej w segmencie oddzieleń przeciwpożarowych.

Powyższy cel Spółka zamierza realizować poprzez:

  • utrzymanie pozycji lidera na rynku polskim
  • wzrost eksportu i zwiększenie udziału sprzedaży na kluczowych rynkach europejskich
  • utrzymanie wysokiej jakości produktów i serwisu
  • wykorzystanie kompleksowości oferowanych usług
  • rozwój nowych produktów odpowiadających na oczekiwania klientów
  • budowanie świadomości jak istotne jest bezpieczeństwo pożarowe
  • wykorzystanie efektu synergii dzięki współpracy z pozostałymi spółkami Grupy ASSA ABLOY

Strategia spółki zakłada utrzymanie i pogłębianie własnego modelu biznesowego polegającego na dostawie kompleksowych usług. Oferta produktowa Spółki tworzona jest na potrzeby klienta w obrębie istniejących grup produktowych.

Spółka należy do Grupy ASSA ABLOY - światowego lidera na rynku systemów zabezpieczeń drzwiowych.