KONTAKT

Zapewniamy wszechstronną obsługę klienta - od doradztwa w projektowaniu niekonwencjonalnych, dopasowanych do każdego wnętrza oraz każdego budynku oddzieleń przeciwpożarowych, poprzez produkcję, transport, montaż i serwis. Jeśli potrzebujesz wsparcia lub informacji, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem.

KRS 0000456436 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego (i wpłaconego): 20.000.000 zł.
NIP: 527-269-19-95

Pola oznaczone* muszą zostać wypełnione