Różnorodność

Zróżnicowana grupa pracowników jest oznaką silnego i zrównoważonego przywództwa. W ASSA ABLOY pracujemy systematycznie nad tym, aby zrównoważyć naszą kadrę pod względem wieku, płci, pochodzenia z danej branży przemysłu, pochodzenia etnicznego, kultury i religii - wszystko to składa się na bogatą i różnorodną firmę.

Niektóre czynniki są łatwiejsze do zmierzenia, jednakże wszystkie są istotne dla dopasowania się do potrzeb globalnego klienta i ich i odzwierciedlenia. Jednym z takich przykładów jest fakt, Grupa ASSA ABLOY działa na rzecz równowagi płci i wyznaczyła sobie cel, aby do 2020 r. 30 procent kobiet zajmowało wysokie stanowiska kierownicze.

W ASSA ABLOY pracę otrzymują osoby z najlepszymi kwalifikacjami, dzięki czemu dążymy do stworzenia tzw. Różnorodności Myśli (Diversity of Thought). Najwyższy poziom kierownictwa w firmie jest obecnie reprezentowany przez 28 narodowości. Zawsze jednak znajdzie się miejsce na udoskonalenie, a różnorodność z kolei wpłynie na poprawę wyników.