Konkurs na koncepcję architektoniczną SALONU WYSTAWOWEGO

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na koncepcję architektoniczną SALONU WYSTAWOWEGO firm ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o. oraz ASSA ABLOY MERCOR DOORS Sp. z o.o. w nowej siedzibie: Warszawa, Wiśniowy Business Park Bud. F, ul. Iłżecka 24.

ZASADY KONKURSU

 

Organizator konkursu: 

Firmy: ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o. oraz ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o. 

Forma konkursu:

Konkurs jest jednoetapowy, w którym Uczestnicy składają prace konkursowe. 
Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu (załącznik). Konkurs prowadzony jest w języku polskim. 

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem Konkursu jest projekt salonu wystawowego w nowej siedzibie 
ASSA ABLOY Poland sp. z o.o. w Warszawie, Wiśniowy Business Park Bud. F, ul. Iłżecka 24. 
Projekt powinien wyróżniać się innowacyjną i nowatorską koncepcją zaprezentowania produktów firmy ASSA ABLOY w sposób nieszablonowy, pomysłowy i niekonwencjonalny. 

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wybór najlepszego pod względem kreatywnym projektu salonu wystawowego (showroom) w nowej siedzibie firmy.

Kryteria oceny:

Atrakcyjność i kreatywność proponowanych rozwiązań – 50%
Prezentacja wykorzystanych produktów AA – 50%

Jury:

W skład jury wchodzić będą: Joanna Skalbaniok, Bartosz Kaczorowski, Danuta Zielecka, Marek Stawski, Agnieszka Lewandowska, Szymon Laskowski.

Termin wykonania projektu:

Do 31 stycznia 2019 r.

Nagrody:

W konkursie przewiduje się nagrodę za najlepszą pracę konkursową w wysokości 5.000 zł netto oraz wyróżnienia.

Koordynator konkursu:

Danuta Zielecka
Project Director
Phone:  +48 (22)751 53 54
Mobile: +48 604 285 100
danuta.zielecka@assaabloy.com