Service

/Other/mercordoorsCOMPL/products/service(3).jpg

To continue co-operation with our customers, we offer them service and maintenance of fire partitions.

Our service offer includes, but is not limited to:

  • occasional overhauls on the basis of single requests (warranty and post warranty overhauls),
  • service assistance based on the service agreement (warranty and post warranty overhauls),
  • post-warranty repairs carried out to commission.

Zgłoszenie awarii

Czy posiadają Państwo podpisaną umowę serwisową z ASSA ABLOY Mercor Doors *
Osoba upoważniona do kontaktów z serwisem
Dane Zleceniodawcy
Usunięcie awarii drzwi/bramy w okresie gwarancji nie oznacza że jest to usługa gwarancyjna.
Niezasadne zgłoszenie i związany z tym wyjazd serwisanta, to koszt 200 zł netto Dodatkowe koszty naprawy zostaną przedstawione w osobnej wycenie
Powyższe akceptuję: *

Dodaj zdjęcie